top of page
banner menu.jpg

Hệ Thống Nhà Hàng

Phòng Vip nhà hàng Nhật Bản Takumi Mai Hắc Đế

Nhà hàng Takumi 1:

Địa chỉ: 98 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Liên hệ: 0936 86 80 80 - 024 6272 5858

Website: www.takumi.com.vn

 

Thời gian mở cửa: 

- Sáng: 10:30 ~ 14:00

- Chiều: 17:00 ~ 22:30

Quầy Sushi nhà hàng Nhật Bản Takumi Linh Lang

Nhà hàng Takumi 2

Địa chỉ: 95 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội.

Liên hệ: 0931 588 399 - 024 6651 5158

Website: www.takumi.com.vn

 

Thời gian mở cửa: 

- Sáng: 10:30 ~ 14:00

- Chiều: 17:00 ~ 22:30

Phòng Vip nhà hàng Nhật Bản Marugin

Nhà hàng Marugin

Địa chỉ: 112 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội.

Liên hệ: 093 6169 868 -  024 3201 8080

Website: www.marugin.vn

 

Thời gian mở cửa: 

- Sáng: 10:30 ~ 14:00

- Chiều: 17:00 ~ 22:30

Quầy rượu nhà hàng Nhật Bản Fujin Phan Kế Bính

Nhà hàng Fujin

Địa chỉ: 88 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 093 632 36 38 - 024 3205 0388

Website: www.fujin.com.vn

 

Thời gian mở cửa: 17:00 ~ 02:00

bottom of page